Proiecte de referintaProiecte de referinţă:

 

Nr. crt. Titlu contract
1. „Studiu de fezabilitate pentru realizarea unei baze de date geospatiale (GIS)”
2. „Analiza proceselor de gestiune a datelor de referinta RIS si investigarea necesitatii si realizarii transferului bidirectional (semi)automat al datelor de referinta cu sistemele RIS operate la nivel operational”
3. „Servicii de proiectare specializata in vederea elaborarii partii tehnice a studiului „Studiu de oportunitate/fundamentare in scopul concesionarii implementarii, administrarii si operarii unui sistem de management al parcarilor publice cu plata de pe raza Municipiului Deva in numar de 943″
4. Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Semaforizare intersectii Deva” (zona cuprinsa intre intersectia dintre M. Eminescu cu str. Gh. Baritiu si intersectia dintre Piata Unirii si str. Lucian Blaga) din Municipiul Deva
5. Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Sistem de supraveghere video Parc Cetate” din Municipiul Deva
6. Servicii de consultanta in vederea elaborarii documentatiei „Strategia de dezvoltare durabila a Municipiului Hunedoara pentru perioada 2014-2020″
7. Serviciul de elaborare a Strategiei pentru dezoltare durabila a Municipiului Deva pentru perioada 2014-2020″
8. Servicii de inchiriere corturi, in perioada 14-28 septembrie 2013 pentru „Festivalul International George Enescu”
9. Serviciul de consultanta pentru managementul extern de implementare a proiectului „Trafic management si supraveghere video in Municipiul Timisoara”
10. „Servicii informatice, de formare, de asistenta pentru Guvern, pachete software si sisteme informatice, servere pentru proiectul „Sistemul National de Combatere a Criminalitatii informatice-Cyber Crime”
11. Studiul de fezabilitate si proiectul tehnic in vederea depunerii cererii de finantare in cadrul POS CCE 2007-2013, Operatiunea 3.2.1-Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar, apel 3″
12. Servicii de management de proiect si consultanta aferenta proiectului „Furnizarea a 5 laboratoare mobile”
13. Servicii de asistenta tehnica de specialitatea IE (Instalatii electrice de curenti slabi) pentru implementarea proiectului „Imbunatatirea infrastructurii serviciilor sociale respectiv achizitionarea de echipamente pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii, zona urbana vest Municipiul Tulcea”
14. Servicii de recrutare personal si punerea la dispozitia Beneficiarului de forta de munca, prestarea de servicii de management de proiect si asigurarea de suport tehnic si comercial si de suport logistic, in vederea realizarii proiectului „Furnizarea a 19 statii de monitorizare si detectie a directiei”
15. Asigurarea de servicii de consultanta si documentare tehnice in vederea realizarii analizei tehnice privind „Analiza spectrului Tv digital si analogic, acoperirea nationala DVB terestru (fix si mobil)”;
„Servicii de management de proiect in vederea derularii procedurilor de aplicare a analizei in vederea pregatirii strategiilor de migrare analog-digital”
16. Prestarea de servicii de consultanta tehnica si financiara de specialitate aferenta etapei finale de desfasurare a activittilor aferente proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a Institutului de Biochimie in vederea cresterii competitivittii in domeniul proteomicii biomedicale/PROCERA”
17. „Sistem inovativ integrat de automatizare, adaptat pentru utilizarea de catre persoanele cu dizabilitatii”‘
„Software inovativ de modelare tehnico-economica pentru operatorii privati”
18. Servicii de consultanta „Politici si proceduri pentru solutie Bridge pentru ANCOM”, „Implementarea unei autoritati de certificare care sa asigure certificarea incrucisata cu alte infrastructuri PKI si gestionarea listelor de certificate de incredere (CTL)”, „Crearea unui sablon de politica de certificare pentru operarea Bridge CA ANCOM”, „Analiza de proiect, inclusiv analiza oportunitatii pentru partea tehnica Ancom”, „Analiza cerintelor de business pentru capabilitatile din punct de vedere al utilizatorului”, „Elaborarea testelor de capabilitate tehnica”, „Planuri de proiect si intocmirea documentatiei tehnice necesare implementarii proiectului la clientul final”, „Elaborare site-ul web implementat pentru publicarea listelor de certificate de incredere”, „Asigurarea de suport pe parcursul implementarii proiectului intocmirea raspunsurilor pentru eventualele solicitari de clarificari din partea clientului final-ANCOM”, „Testare up-date certSAFE-elaborarea raportului de testare pentru aplicatia certSAFE Ca-tratarea erorilor”
19. Servicii de documentare tenica si suport, in vederea realizarii documentatiei necesare implementarii retelelor de curenti slabi aferente proiectului „Sistem de management al situatiilor de urgenta la nivelul Municipiului Bucuresti”
20. Activitati de consultanta si management de proiect in vederea implementarii proiectului „Servicii aferente upgradarii celor 5 sisteme de masuratori de acoperire in vederea masurarii parametrilor retelelor de telefonie mobila, proiectarea modulului de integrare a echipamentelor si a software-ului aferent”
21. Servicii de proiectare generala si consultanta si sustinerea de prezentari in domeniul Programelor cu finantare din fonduri europene structurale, pentru si in carul expozitiei Agriplanta 2012″
22. „Asistenta tehnologica pentru marcarea pachetelor de documente fizice si transferul in unitati standard de arhivare ce vor dispune de identificare RFID-cod CPV 71356200-0 Servicii de asistenta tehnica”
23. „Studiu de oportunitate in vederea delegarii serviciului de transport public local pe raza Municipiului Deva si a satelor apartinatoare”
24. „Servicii de realizare documentatie de finantare in cadrul programului „Schema de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii”
25. Servicii de cercetare si dezvoltare si elaborarea conceptelor de dezvoltare: „Analiza caracteristicilor de baza ale datelor de referinta RIS si ale serviciilor RIS din perspectiva generala si elaborarea specificicatiilor pentru imbunatatirea calitatii acestora”, „Analiza detaliata a sistemelor si serviciilor RIS cadru din perspectiva cresterii nivelului de calitate al acestora”, „Organizarea si coordonarea proiectului QuoRiS.RD.”